Despre proiect

Proiectul isi propune sustinerea cercetatorilor independenti capabili sa raspunda nevoilor agendei nationale de cercetare in bolile cronice. In cadrul proiectului ne propunem sa dezvoltam capacitatile de cercetare si management al proiectelor de cercetare ale cercetatorilor doctorali si postdoctorali pentru a ii lansa in cariera de cercetare sau academica. Aceasta dezvoltare se va realiza prin implicarea directa a acestora in cercetare multidisciplinara si prin punerea la dispozitie de mentori cu experienta si resurse de cercetare adecvate.

In vederea atingerii acestui scop ne propunem sprijinirea a 60 de cercetatori postdoctorali si a 95 de cercetatori doctorali pentru implicarea in activitatea de cercetare postdoctorala prin burse de cercetare si training si dezvoltarea unei retele de excelenta in cercetarea multidisciplinara si multicentrica a managementului bolilor cronice (CRONEX-CD)

Asa cum se arata in preambulul strategiei nationale de cercetare dezvoltare inovare, generarea si exploatarea cunoasterii sunt considerate surse vitale ale bunastarii prin determinarea directa asupra competitivitatii si productivitatii. Resursele umane inalt calificate, creativitatea, si cunoasterea sunt factori determinanti in evolutia economica a tarilor puternic dezvoltate. In Uniunea Europeana programele postdoctorale sunt platformele principale de formare a cercetatorilor de excelenta, care dau vizibilitate si impact international cercetarii europene. Romania a facut doar un prim pas in dezvoltarea unor astfel de programe prin derularea primelor proiecte POS DRU care au vizat acest domeniu. Avand in vedere factorii sus-amintiti si bazat pe experienta acumulata de Universitatea de Medicina si farmacie „Gr. T. Popa” Iasi in organizarea Scolii doctorale si in derularea cu succes a primului program postdoctoral („Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate” POSDRU/89/1.5/S/61879) ne propunem implementarea acestui nou proiect care sa sustina generarea de cunoastere ca sursa a cresterii economice si a dezvoltarii institutionale atat pentru solicitant, pentru parteneri, cat si pentru mediul socio-economic din Romania.

Cercetatorilor bursieri li se vor asigura resurse de subzistenta si finantarea activitatilor de cercetare (prin acordarea de burse si finantarea unor echipamente si materiale pentru cercetare) precum si resurse academice relevante si actuale. De asemenea, prin suplimentarea burselor lunare pe o perioada limitata, cercetatorii doctoranzi vor avea acces la stagii de studiu si instruire in institutii acedemice de top din Uniunea Europeana si vor putea participa la manifestari stiintifice nationale si internationale pentru informare si diseminare a rezultatelor cerctarii.

Se preconizeaza obtinerea in cadrul proiectului a unor rezultate si performanta in domeniul academic si clinic prin conectarea sectoarelor de cercetare: teoretic, preclinic si clinic si dezvoltarea institutionala a sistemului de sanatate prin integrarea decidentilor si a altor factori implicati (stakeholderi) in retea.

Activitatile proiectului au fost planificate astfel incat implenetarea lor sa duca la formarea unui pol de excelenta in domeniul cercetarii bolilor cronice de importanta majora pentru economie atat la nivelele regiunilor implicate cat si la nivel national (avand in vedere importanta dovedita stiintific a acestui domeniu pentru piata fortei de munca si pentru alocarea resurselor in sistemul de sanatate). In ciuda expertizei de cercetare romanesti in domeniul bolilor cronice, activitatilor de cercetare le lispseste sinergia si coordonarea. Desi cercetarea bolilor cronice este bine reprezentata in Romania, aceasta este disipata in institutii si grupuri de cercetare mici ceea ce conduce la rezultate de cercetare cu relevanta locala sau uneori la rezultate redundante. Mai mult, nu exista o legatura intre institutiile de cercetare academica si institutiile clinice care sa faciliteze transferul cunostintelor obtinute prin cercetare in practica clinica. Prin conexarea mai multor centre de cercetare se va asigura atat o baza teritoriala mai relevanta pentru cercetare cat si o difuziune mai rapida a cunostintelor rezultate la nivelul clinic si in profunzime teritoriala.